#vague 137.428K Posts

Nhiều khi nghĩ, những việc mình làm đôi khi không cần đến người khác phải thấu hiểu. Làm những điều mà mình cảm thấy sẽ tốt cho mình, thì mình làm thôi. #vague
sorry i havent been posting much recently, i might not be able to post soon
XIII. Blue..."Le brouillard fait le silence sur l'océan; il assoupit la vague et étouffe le vent / The fog makes silent on the ocean; he drowns the wave and stifles the wind." Victor Hugo et à la photographie Todd Hido. #bleu #blue #toddhido #victorhugo #colorphotography #artphotography #fog #brouillard #lights #lumieresdanslaville #lumieres #silence #ocean #vague #vent #serenite #silent #calm #ocean #wave #wind #poesie #poetry #feelings