#toomuch 1.329M Posts

Un 6ème étage dévasté, copinage et foie amoché 👀 #friends #paris #night #toomuch #cheers #goodtimes #pls
Quá nhiều thứ một lúc, vui có, buồn có, chán có, giận có, lo lắng có. Không biết mình nên biểu lộ cái gì. Khoảng thời gian bận rộn không ngừng, không kịp nghỉ ngơi một chút nào. Chỉ biết lo cho xong ngày hôm nay đã, kế hoạch đặt ra rồi cũng để đấy. Không biết bao giờ có một hai ngày nằm dài trên giường cho chán chê nhỉ?! #badmood #toomuch
''Tis the season ..... 😜🤣😳 #pumpkinspice #toomuch #notmything #funnystuff #fall #autumn
Les calories, j'en ai rien à foutre • #toomuch #food #pleasure
My heart is a garden full of flowers if you pick one you touch my heart..🥀❤ #romanticgirl #flowers #inmyhead #inmyheart #extra #sensitivecontent #loving #thoughtsoftheday #feelings #everywhere #toomuch #tunsiangirl #TNblogger #love
감지적 접근이 어려워 내 방식, 내 능력껏 (결국) 인지를 써서 감지를 찾은 이상한ㅋㅋ 프레젠테이션을 했지만 뭔가 잘 될 것 같아💕💙💚 오늘의 발표룩처럼, '강은미'를 고스란히 담아내고 브랜드화 시킨 졸업작품 전시회를 하리랏💃(나 석사 3년 하기싫다😭 5학기째에 깔끔하게 끝내는걸로,❣️) . #toomuch #투머치 #그냥봐도 #딱봐도 #모르고봐도 #강은미스러운 #강은미다운 #강은미꺼 #재밌을것같아 #작품논문 #38기 #피드백 #세상든든 #머리를너무많이써서 #당떨어지는 #화요일 #카라멜한봉지다무쪄 #🍫 #셀카 #셀피 #데일리 #일상
또있다 자꾸자꾸 있다 🤹🏻‍♀️ #boomerang #selfie #이제그마안 #toomuch #kcc #z:in