#photogragh 23.784K Posts

بدی تهران این است که دیگر کنج ندارد. اگر بمن بگویند بدترین مشکل تهران چیست هم فقط همین را میگویم. یعنی مشکل ترافیک و دود و گرما و شلوغی را نادیده میگیرم و فقط میگویم نداشتن کنج بزرگترین مشکل تهران است. اصلا نه تهران، هرجایی، اگر کنج نداشته باشد که به وقت دلتنگی خودت را بچپانی در تنگنایش و خودت را بغل کنی که به درد نمیخورد. اصلا هرچیزی که ساخته شده بهترین جایش کنجش بوده و است. مثل همین لب یار، که چه زیبا گفته ابتهاج در وصفش: چون خال که بر کنج لب یار خوش افتاد... یا مثلا صائب که گفته: خال یا در گوشه چـشم است یا کنج لب است حاشیه نرویم. هرچیزی که ساختند اگر کنج داشت که داشت اگر نداشت به هیچ دردی نمیخورد. حالا کاخ باشد یا توالت بین راهی. آدمیزاد به همین کنج ها زنده است. جایی که بشود خودت را مچاله کنی و دست بیاندازی دور گردنت و خودت را دلداری بدهی و بعد با مهربانی به خودت بگویی که: "گور بابای دنیا، درست میشه" اگر این کنج نبود تا حالا نسل بشر منقرض شده بود، از ما گفتن بود حالا هی بمب و بیماری و پراید را بهانه کنید اما مشکل همین کنج است که دیگر نیست! و بیچاره آدمی که دیگر کنج ندارد و بیچاره آن دل که همان خال است در نبود کنج لب یار، مُرده و ... مُــــرد... مُــــردم! #دوم_اردیبهشت #photo #photogarghy #photogragh #ax #matn #kolbe #face #tabiat #aseman #zamin #ab #naz #axas #portrait #axac #ax #honar #honarmandan #tabiat #photo #photography #photograph #honarmandane #picture #pic #axe_khas #ax #matn #artist #artisticmind
🌸🌸🌸 * 今日は茶臼山へ芝桜の撮影に いってきた😆ずっと前から行きたかった 芝桜7分咲きでやっと見頃を 迎えそう😆✨山の上はとっても 気持ちよくて最高だった😆😆 😆 今日また首が痛すぎて明日仕事に 支障が出そうだったから注射💉 してきた😂治らないみたい😂 #photogragh #photooftheday #photogragher #photograghy #ig_japan #instagood #instpic #canon #camera #couple #portrait #selfportrait #selfie #trip #flower #flowerstagram #春 #セルフポートレート #茶臼山高原 #茶臼山 #芝桜 #花 #flower #GoProの無い生活
박노해 '우리는 ‘바보’와 사랑을 했네' 오늘은 두 손으로 얼굴을 가리고 웁니다 기댈 곳도 없이 바라볼 곳도 없이 슬픔에 무너지는 가슴으로 웁니다 당신은 시작부터 바보였습니다 떨어지고 실패하고 또 떨어지면서도 정직하게 열심히 일하는 사람이 잘 살 수 있다고 웅크린 아이들의 가슴에 별을 심어주던 사람 당신은 대통령 때도 바보였습니다 멸시받고 공격받고 또 당하면서도 이제 대한민국은 국민이 대통령이라고 군림하던 권력을 제자리로 돌려주던 사람 당신은 마지막도 바보였습니다 백배 천배 죄 많은 자들은 웃고 있는데 많은 사람들을 힘들게 했다고, 저를 버려달라고, 깨끗하게 몸을 던져버린 바보 같은 사람 아, 당신의 몸에는 날카로운 창이 박혀 있어 저들의 창날이 수도 없이 박혀 있어 얼마나 홀로 아팠을까 얼마나 고독하고 힘들었을까 표적이 되어, 표적이 되어, 우리 서민들을 품에 안은 표적이 되어 피 흘리고 쓰러지고 비틀거리던 사랑 지금 누가 방패 뒤에서 웃고 있는가 너무 두려운 정의와 양심과 진보를 두 번 세 번 죽이는 데 성공했다고 지금 누가 웃다 놀라 떨고 있는가 지금 누가 무너지듯 울고 있는가 “당신이 우리를 위해 얼마나 열심히 인생을 사셨는데” “당신이 지키려 한 우리는 당신을 지켜주지도 못했는데” 지금 누가 슬픔과 분노로 하나가 되고 있는가 바보 노무현! 당신은 우리 바보들의 ‘위대한 바보’였습니다 목숨 바쳐 부끄러움 빛낸 바보였습니다 다들 먹고사는 게 힘들고 바쁘다고 자신을 지키지 못하고 타협하며 사는데 다들 사회에 대해서는 옳은 말을 하면서도 정작 자기 삶의 부끄러움은 잃어가고 있는데 사람이 지켜가야 할 소중한 것을 위해 목숨마저 저 높은 곳으로 던져버린 사람아 당신께서 문득 웃는 얼굴로 고개를 돌리며 그리운 그 음성으로 말을 하십니다 이제 나로 인해 더는 상처받지 말라고 이제 아무도 저들 앞에 부끄럽지 말라고 아닌 건 아니다 당당하게 말하자고 우리 서럽고 쓰리던 지난날처럼 ‘사람 사는 세상’의 꿈을 향해 서로 손잡고 서로 기대며 정직한 절망으로 다시 일어서자고 우리 바보들의 ‘위대한 바보’가 슬픔으로 무너지는 가슴 가슴에 피묻은 씨알 하나로 떨어집니다 아 나는 바보와 사랑을 했네 속 깊은 슬픔과 분노로 되살아나는 우리는 ‘바보’와 사랑을 했네 -박노해 '우리는 ‘바보’와 사랑을 했네' 『그러니 그대 사라지지 말아라』 #박노해 #박노해의걷는독서 #parknohae #좋은글 #시스타그램 #경구 #photo #photogragh #노무현8주기 @Regrann from @park_nohae -
Este último año ha sido de mil experiencias hermosas, este es un adelanto de lo que podrán ver de mi muy pronto.. los sueños definitivamente se contruyen lejos de la zona de comfort.. Here we Go Go Go... Gracias a los genios que creyeron en mi desde el primer día. . #youreamasterpiece . . . . . PH : @jksantamaria MUA: @ietyg VIDEO: Tavo Quintana ART DIRECTOR: @mr_negro13 . . . #photography #photogragh #blackandwhite #bw #girl #confidence #strong #beauty #myskin
선하고 의롭게 살아온 이에겐 세상 끝에서도 친구가 기다리니 멀고 힘겨운 길이라도 언제나 좋은 동행자가 그와 함께하리니 -글/사진 박노해(Al Jazeera, Syria, 2008) #박노해 #박노해의걷는독서 #parknohae #좋은글 #시스타그램 #경구 #photo #photogragh @Regrann from @park_nohae -
. 不要像風 吹過連痕跡都不留
@Regrann from @park_nohae - 선하고 의롭게 살아온 이에겐 세상 끝에서도 친구가 기다리니 멀고 힘겨운 길이라도 언제나 좋은 동행자가 그와 함께하리니 @actor_jg -글/사진 박노해(Al Jazeera, Syria, 2008) #박노해 #박노해의걷는독서 #parknohae #좋은글 #시스타그램 #경구 #photo #photogragh - #regrann
A glass of Val de Loire 週初めの疲れを癒す一杯はどれにしよう… ボックスを開けて選ぶ幸せ! この白ワインはロワールからのちょっと特別な一本。来月のスペシャルフィーチャーでお届け予定です。 #france #wine #glass #drink #terroirs #evening #winestyle #table #men #winestagram #loire #photogragh #riedel #taste #maiam #luxe #love #like #ワイン #フランス #グラス一杯の幸せ #テロワール #リーデル #ワインテイスティング #メンズ
선하고 의롭게 살아온 이에겐 세상 끝에서도 친구가 기다리니 멀고 힘겨운 길이라도 언제나 좋은 동행자가 그와 함께하리니 -글/사진 박노해(Al Jazeera, Syria, 2008) #박노해 #박노해의걷는독서 #parknohae #좋은글 #시스타그램 #경구 #photo #photogragh
욕조 과정 60프로 작품 설명 - 욕조 그녀는 배수구이여야만 하는가. 욕조에 물을 가득채우고 목욕을 끝낸 뒤 물을 내려야만 하는가. 우리 사회는 물을 내려야 한다고 강요를 한다. 더러움을 씻어내고 그 더러움을 배수구를 통해 내려야 할까. 핍박받는 사람들의 눈과 입과 귀를 통해 꾸역꾸역 꾸정물을 내리면, 우리 사회는 또다시 욕조에 물을 채운다. 그녀는 사회적 약자를 대표한다. 그녀의 표정은 우울하지만 도도하고, 강렬하지만 서글프다. 물이 차면 그녀는 숨이 막히고 눈을 감을 수 밖에 없다. 그녀는 항상 더러움을 감수해야하며 다시 숨을 쉬기 위해서는 꾸정물을 삼켜야한다. 욕조는 크다. 화려하지만 아프다. 우리 세상이다 Face . #man #draw #art #painting #oilpainting #oilpaint #유화 #유화그리기 #그림스타그램 #그림그리기 #photogragh #album #albumcover #albumart #마인드 #art #analog #evanika #detail #graffiti #diary #scale #painting #graffitiart #art #painting #oilpaint #color #youth #그림 #아트 #미술 #일상 #유화 #페인팅 #이바니카 #evanika
과정샷 60프로 욕조 작품설명 욕조 그녀는 배수구이여야만 하는가. 욕조에 물을 가득채우고 목욕을 끝낸 뒤 물을 내려야만 하는가. 우리 사회는 물을 내려야 한다고 강요를 한다. 더러움을 씻어내고 그 더러움을 배수구를 통해 내려야 할까. 핍박받는 사람들의 눈과 입과 귀를 통해 꾸역꾸역 꾸정물을 내리면, 우리 사회는 또다시 욕조에 물을 채운다. 그녀는 사회적 약자를 대표한다. 그녀의 표정은 우울하지만 도도하고, 강렬하지만 서글프다. 물이 차면 그녀는 숨이 막히고 눈을 감을 수 밖에 없다. 그녀는 항상 더러움을 감수해야하며 다시 숨을 쉬기 위해서는 꾸정물을 삼켜야한다. 욕조는 크다. 화려하지만 아프다. 우리 세상이다 #man #draw #art #painting #oilpainting #oilpaint #유화 #유화그리기 #그림스타그램 #그림그리기 #photogragh #album #albumcover #albumart #마인드 #art #analog #evanika #detail #graffiti #diary #scale #painting #graffitiart #art #painting #oilpaint #color #youth #그림 #아트 #미술 #일상 #유화 #페인팅 #이바니카 #evanika
Loving can hurt Loving can hurt sometimes But it is the only thing that i know....💕 #EdSheeran #Photogragh #20deMayo #BsAs #Ar2017
كلمات احببت ان اشاركها معكم 😊 عملت قناة علی اليوتيوب موجوده في البايو محتاجه مساعدتكوا علشان الحلم 😄 متنسوش تشفوه علی اليوتيوب وتعملولي subscribeعلی القناة😇 #تصويري #تصميمي #تصميم #الله #الاسلام #photo #picture #l #love #you #me #amazing #me #life #friends #friend #cute #cat #like #islam #god #thankyou #tag #share #channel #photogragh #youtube
برای کسانی که جرمشان خیانت است هیچ مجازاتی نمیتوان تعیین کرد حتی مرگ.... #عکس #عکس_هنری #عکاس #عکاسی #عکاسان_ایرانی #طبیعت #photo_by_me #photogragh #photoghrapher #pic #camera #aks #love #harfeaks #art #canon #nikon #artist #saharghasedian #akasan
#영화 #사진 꽉 채운 하루에 달이 뉘어 또 잠을 붙잡는다. 내 사진일기만 붙여놓던 잠자리 벽에 영화를 추가하기로 한다. 날 닮은 사진 옆에 영화도 두기로 한다.
@Regrann from @park_nohae - 민들레처럼 살아야 한다 특별하지 않아도  빛나지는 않아도 모든 들풀과 어우러져 거침없이 피어나는  민들레의 투혼으로 -글/사진 박노해(Korea, 2008) *출처 시 '민들레처럼', 『참된 시작』 #박노해 #박노해의걷는독서 #parknohae #좋은글 #시스타그램 #경구 #photo #photogragh #민들레처럼 @actor_jg - #regrann
. おばあちゃんおじいちゃんの家でワイン飲んでお嬢達と一緒に小走り帰宅ー♪ . こんな暗いところで不意にMFレンズでシャッター切るときはミラーレスに限る!と感じる素人 5D使って改めて感じるxt2のピーキングの偉大さ☝️ . #canon #5d2 #5dmark2 #daughter #pic #picture #キヤノン #写真 #photography #photo #instapic #photogragh #nightphotography #娘 #bestphoto #best_ig_kids #kidstagram #kids #kids_japan #bestphoto_japan #carlzeiss #sonnar #sonnar135 #oldlens #カールツァイス #オールドレンズ
هیچی بدتر از بلاتکلیفی نیست . اینکه ‌نمیدونی دوست داره یا نداره ... اینکه نمیدونی منتظر بمونی یا نمونی ... اینکه نمیدونی‌ ثانیه هایی که داره با خیاله اون میگذره ، تلف میشه یا به واقعیت تبدیل میشه... اینکه بیخیاله همه طعنه ها و تیکه ها بشی‌ و مقاومت کنی . تو روی همه ی آدمای با ارزشت به خاطرش وایسی و چند سال بگذره و اون‌ هیچ قدمی برات برنداشته باشه !!! تو هنوزم سردرگمی که بازم صبر کنی براش، شاید کاری کرد ‌... اما درست وقتی که عزمت رو جزم میکنی که دیگه این سر‌در گمی‌ رو تمومش کنی ! باهاش روبه رو میشی و اونم باز طوری رفتارو دلبری میکنه که تمام برنامه هات نابود میشه و باز میشی همون آدم سردرگم ... هیچی تو دنیا بدتر از سر در گمی نیست!!! هیچی... #photo #photogarghy #photogragh #ax #matn #kolbe #face #tabiat #aseman #zamin #ab #naz #axas #portrait #axac #ax #honar #honarmandan #tabiat #photo #photography #photograph #honarmandane #picture #pic #axe_khas #ax #matn #artist #artisticmind
민들레처럼 살아야 한다 특별하지 않아도  빛나지는 않아도 모든 들풀과 어우러져 거침없이 피어나는  민들레의 투혼으로 -글/사진 박노해(Korea, 2008) *출처 시 '민들레처럼', 『참된 시작』 #박노해 #박노해의걷는독서 #parknohae #좋은글 #시스타그램 #경구 #photo #photogragh #민들레처럼