#lord_shiva 4.039K Posts

تجسدهای ویشنو ظاهر شدن ویشنو خدای بزرگ بر روی زمین به شکل‌های گوناگون که به صورت تجلی‌های «فرود و نزول» است. پذیرفته‌ترین آن تجلی‌ها، به ده صورت زیر: 1 ماستیا، ماهی که مانورا از سیل نجات بخشید. 2 کورما، سنگ پشت، به هنگام برهم زدن اوقیانوس، با دیرک بر هم زنی بر پشتش 3 واراها، گراز نجات دهنده زمین از سیل 4 نار اسیم‌ها، مرد ـ شیر، کشنده دیو هیران یا کاشیپو 5 یامانا، کوتوله اندازه‌گیر جهان با سه گام 6 پاراشوراما، از میان برنده طبقه جنگجو 7 راما، یک شاهزاده 8 کریشنا، گله گاو و عاشق گوپیس 9 بودا، تجلی ویشنو برای اتهدام دیوان 10 کالکی، سوار بر اسب سفید در پایان عصر کالی. #ganesha #hindu_God #meditation #meditationtime #meditationart #مديتيشن #روشن_شدگي #enlightenment #enlightenede_persians #چاكرا #چاكرا_درماني #ذن #مراقبه #om 🕉 #گانش #خدايان_هندو #lord_shiva #shiva #لرد_شيوا #بودا #بوديسم #buddha #blue_lotus #نيلوفر_ابي #برهما #brahma #ويشنو #vishnu
ادامه : ایزدان و اَسوراها برابر نهاد هندی دیوان در موقعیتی دیگر بر آن‌ها شدند که به اکسیر جاودانگی دست یابند. ویشنو به آنان فرمان داد تا انواع گوناگون از گیاهان دارویی را به داخل اقیانوسی بزرگ از شیر بیندازند و آن را به تلاطم درآورند. ویشنو برای آنکه این کار را با موفقیت انجام دهد، از ماندارا پادشاه مارها و کره گیرنده از شیر، و واسوکی به عنوان طناب کمک گرفت و خود را به صورت لاک‌پشتی غول‌آسا (کارما) در آورد تا محوری برای کوه مزبور باشد. نخست، اقیانوس سمی را پدید آورد که شیوا آن را قبل از آنکه اکسیر تشکیل شود، نوشید. خدایان و دیوان همه خواستار این شیره شدند، اما ویشنو به نفع خدایان مداخله کرد تا دیوان را از رسیدن به اکسیر جاودانگی مانع شود. دو تجلی دیگر ویشنو مربوط به دیوانی است که تهدید به برچیدن نظم جهان می‌کنند. دیوی به نام هیرانیاکا شیپو در پی ریاضت‌های دینی بزرگی که از سر گذرانده بود، از برهما صاحب اکسیر جاودانگی شد. اما بعدها چون رفتارش خصمانه گشت، ویشنو به موجودی نیمه انسان و نیمه شیر ناراسیمها بدل شد تا عطیهٔ جاودانگی هیرانیاکا شیپو را به چنگ آورد، عطیه‌ای که باعث می‌شد او از دست ایزدان، انسان‌ها یا حیوانات در امان باشد. #ganesha #hindu_God #meditation #meditationtime #meditationart #مديتيشن #روشن_شدگي #enlightenment #enlightenede_persians #چاكرا #چاكرا_درماني #ذن #مراقبه #om 🕉 #گانش #خدايان_هندو #lord_shiva #shiva #لرد_شيوا #بودا #بوديسم #buddha #blue_lotus #نيلوفر_ابي #برهما #brahma #ويشنو #vishnu
ویشنو دومین ایزد از ایزدان سه‌گانه هندو و جنبه نفوذگر و حفاظت‌گر خداوند است.واژه ویشنو از فعل «ویش» به معنی چیرگی و نفوذ داشتن است. در ریگ ودا، ویشنو از ایزدان تراز اول نیست، بلکه نماد نیروی آفتاب است که در سه گام از هفت ناحیه جهان می‌گذرد و کلیّه اشیاء را با گرد نور خویش احاطه می‌کند. برخی از مفسران ریگ‌ودا این سه گام را به مظاهر سه‌گانه نور که آتش و برق و خورشید باشد، تعبیر کرده‌اند. بعضی دیگر آن را سه وضع خورشید، یعنی پگاه، نیمروز و شامگاه دانسته‌اند. این ایزد بنا به باور هندوان در دوران‌های مختلف به صورت مظاهر مختلف آشکار می‌گردد و تاکنون در ۱۰ پیکر گوناگون نمود یافته است.در پورانا آمده‌است که وی را رنگ ابرهای آبی تیره است، و او را چهار دست است، که در آن یک برگ نیلوفر آبی، یک گرز، یک صدف حلزونی و یک حلقه گرفته‌است. در ویشنو سهاسراناما، آمده‌است که گوهر کنونی در تمام جهان‌های بی شمار بر دست اوست، و ویشنو پرودگار گذشته، حال و آینده و آفریننده آن‌هاست، او که بر اقیانوس‌ها تکیه زده‌است، آفرینش را استوار می‌دارد.یکی از اسطوره‌های بسیار کهن هند، به توفان فاجعه‌باری معروف است که نابودی کل جهان، از جمله مانو، انسان کهن نمونه‌ای را تهدید می‌کرد. در روایتی از این اسطوره آمده که مانو ماهی کوچکی را نگه می‌دارد و به او هشدار می‌دهد که توفانی در راه است و قول می‌دهد او را نجات دهد. مانو برای خود قایقی می‌سازد و نمونه‌هایی از مخلوقات زنده و گیاهان را به درون قایق می‌برد. وقتی توفان در می‌گیرد، ماهی، که اکنون بزرگ و غول‌آسا شده‌است، قایق را می‌کشد و به جای امنی می‌برد، بقیهٔ موجودات همه نابود می‌شوند. مانو پس از این واقعه، می‌فهمد که ماهی ماتسیا کسی جز ویشنو نبوده است. تجلی ویشنو به صورت گراز وَهارا به نظر می‌رسد که گونه‌ای از این اسطوره توفان باشد: در آغاز زمان، زمین زیر سطح اقیانوس بزرگی پنهان شده بود، اما ویشنو خود را به گراز غول‌آسایی بدل کرد و زمین را از روی امواج بلند کرد و آن را به صورت مسطح گستراند. #ganesha #hindu_God #meditation #meditationtime #meditationart #مديتيشن #روشن_شدگي #enlightenment #enlightenede_persians #چاكرا #چاكرا_درماني #ذن #مراقبه #om 🕉 #گانش #خدايان_هندو #lord_shiva #shiva #لرد_شيوا #بودا #بوديسم #buddha #blue_lotus #نيلوفر_ابي #برهما #brahma #ويشنو #vishnu
برهما یا براهما ایزد آفرینش، در آئین هندو و در کنار ویشنو و شیوا، از ایزدان تریمورتی است. همسر براهما، ساراسواتی، ایزدبانوی دانش و شناخت است. آیین قوم آریایی هندوستان، برهمایی بود که به برهما (Brahma) خدای هندوان اشاره می‌کند.[۱] بنا به باور هندوان، براهما را پنج دست و چهار سر بود که شیوا (از ایزدان آئین هندو که بخشاینده گناهان است) یکی از سرهای وی را برید.[نیازمند منبع] در شمال هند، او را با ریش سفید تصویر می‌کنند. بنا به باور هندوان، هر یک از دستهای براهما نمایانگر یک جهت جغرافیایی یا یک بخش از وداها است. در هند، پرستشگاه‌هایی هست که برای پرستش براهما بنیاد گشته‌اند؛ برجسته‌ترین این پرستشگاه‌ها، پرستشگاه پوشکار در ایالت راجستان هند است. #ganesha #hindu_God #meditation #meditationtime #meditationart #مديتيشن #روشن_شدگي #enlightenment #enlightenede_persians #چاكرا #چاكرا_درماني #ذن #مراقبه #om 🕉 #گانش #خدايان_هندو #lord_shiva #shiva #لرد_شيوا #بودا #بوديسم #buddha #blue_lotus #نيلوفر_ابي #برهما #brahma
نيلوفر ابي نيلوفر ابي نماد كمال است زیرا ریشه‌هایش در لجن است و با این حال به سمت بالا و آسمان می‌روید از آبهای تیره خارج می‌شود و گل‌هایش زیر نور خورشید و روشنایی آسمان رشد می‌کنند. در فرهنگ هندی گل نیلوفر، گلی است از خود به وجود آمده و نامیراست و نماد جهان به شمار می‌رود. گاهی کوه مرو به مفهوم محور جهان در مرکز ان تصویر شده است. چاکراها به شکل نیلوفر‌هایی تصویر می‌شوند که با نماد چرخ مرتبطند هنگامی ‌که این مرکز چاکراها بیدار شوند نیلوفرها باز می‌شوند و می‌چرخند.لوتوس نام یکی از حرکات یوگا است. در اسطوره‌های هندی با سه خدای اصلی مواجه می‌شویم که عبارتند از برهما (خدای افریننده) ویشنو (خدای نگهدارنده) و شیوا (خدای نابودکننده). در یک اسطوره متاخر که در ریگ ودا به آن اشاره شده است آمده که چگونه کیهان از نیلوفری زرین که بر روی آبهای کیهانی در حرکت بوده به وجود آمده و از آن برهما متولد شد.هنگامی ‌که مراسم او جای خود را به مراسم ویشنو داد ، وی رابعدها ،به صورتی مجسم کردند که بر روی گل نیلوفری که از ناف ویشنو می‌روید نشسته است. یک الهه هندویی به نام پادماپانی وجود دارد که به معنی زنی است که نیلوفر دردست دارد. لاکشمی ‌همسر ویشنو و پارواتی همسر شیوا هم با نیلوفر در ارتباط هستند. #ganesha #hindu_God #meditation #meditationtime #meditationart #مديتيشن #روشن_شدگي #enlightenment #enlightenede_persians #چاكرا #چاكرا_درماني #ذن #مراقبه #om 🕉 #گانش #خدايان_هندو #lord_shiva #shiva #لرد_شيوا #بودا #بوديسم #buddha #blue_lotus #نيلوفر_ابي
“We are shaped by our thoughts; we become what we think. When the mind is pure, joy follows like a shadow that never leaves.” وجود ما را افکارمان شکل می دهند،همانی می شویم که می اندیشیم . وقتی ذهن شما پاک و خالص باشد ، شادمانی هم چون سایه ای به دنبالتان خواهد آمد و هرگز رهایتان نخواهد کرد. بودا #ganesha #hindu_God #meditation #meditationtime #meditationart #مديتيشن #روشن_شدگي #enlightenment #enlightenede_persians #چاكرا #چاكرا_درماني #ذن #مراقبه #om 🕉 #گانش #خدايان_هندو #lord_shiva #shiva #لرد_شيوا #بودا #بوديسم #buddha
#tym_pass #lord_shiva 😇😇😇
هر روزي كه احساس نا ارامي ميكنيد ام را با اواي درست از عمق وجودتان زمزمه كنيد تا ارامش خود را بازيابيد .اما دقت كنيد كه تكرار ان با اگاهي و از عمق وجودتان،با احساس حضور كامل باشد .🕉 #ناماسته #ganesha #hindu_God #meditation #meditationtime #meditationart #مديتيشن #روشن_شدگي #enlightenment #enlightenede_persians #چاكرا #چاكرا_درماني #ذن #مراقبه #om 🕉 #گانش #خدايان_هندو #lord_shiva #shiva #لرد_شيوا
ادامه پست قبل : طبل شیوا که در دست او قرار گرفته، منبع تمامی صداها و زبان‌ها در جهان است. این طبل را با نام "Damru" می‌شناسند. ویبوتی سه خط از خاکستر کشیده شده بر روی پیشانی است که نشان دهنده جوهره بدی در انسان است (جهل، خودپرستی و خشونت). شیوا بدن خود را با خاکستر گورستان پوشانده‌است تا نشان دهد مرگ و زندگی در کنار هم هستند و مرگ نیز، واقعیتی در کنار زندگی است. پوست ببر ببر، جانور دست‌آموز شاکتی، ایزد توان و نیرو است. شیوا بالای هر نوع نیرو و قدرتی است؛ او ارباب شاکتی است؛ بنابراین پوست ببری که او به تن دارد نشان دهنده این است که او بر هر قدرتی پیروز است. همچنین ببر نماینده شهوت است. شیوا پوست ببر به تن دارد تا نشان دهد بر شهوت نیز غلب آمده‌است. فیل‌ها نماینده غرور هستند. شیوا پوست فیل به تن کرده تا نشان دهد بر غرور پیروز شده‌است. همچنین گوزن نماینده ذهنی است که نمی‌تواند تمرکز کند. شیوا پوست گوزن پوشیده تا نشان دهد ذهن خود را کنترل می‌کند. شیوا بندهایی به دور مچ دست خود بسته‌است که به نظر می‌رسد کاربرد درمانی دارند. صای سه شاخه عصای سه شاخه شیوا، تریشول نشان دهنده سه عملکرد ویژه هستند: خلق، نگهداری و مرگ. این عصا در دست شیوا، نشان دهنده این است که تمامی این قدرت‌ها در کنترل او هستند. برداشت دیگر این است که این سه شاخه، نماینده گذشته، حال و آینده هستند که نشان می‌دهند زمان در کنترل شیوا است. #ganesha #hindu_God #meditation #meditationtime #meditationart #مديتيشن #روشن_شدگي #enlightenment #enlightenede_persians #چاكرا #چاكرا_درماني #ذن #مراقبه #om 🕉 #گانش #خدايان_هندو #lord_shiva #shiva #لرد_شيوا
یکی از بلندپایه‌ترین ایزدان آئین هندو است. شیوا خدای نگهدار آسمان و زمین، نابودکننده اهریمنان، بخشاینده گناهان و بسیارکننده روزیست. شم سوم ویرایش چشم سوم شیوا که بر پیشانی او قرار گرفته، چشم عقل است که آن را با نام «بیندی - bindi» می‌شناسند. این چشم ورای ظاهر را می‌نگرد. همچنین آنطور که در اذهان عمومی نقش بسته‌است، این چشم سوم با انرژی خاص شیوا که عوامل و گناهان اهریمن را نابود می‌کند نیز رابطه دارد. ردنبند مار کبرا شیوا از مرگ مبری است و اغلب بعنوان حامی در مواقع اضطراب شناخته می‌شود. او در ازای تندرستی جهان، زهر هلاهل را می‌نوشد. گفته می‌شود مصونیت شیوا در مقابل این زهر، بخاطر مار کبرایی است که همسر او، پارواتی به دور گردن او بسته‌است. این مار کبرا، نماینده مرگی است که شیوا بر آن غلبه کرده و همچنین، نماد انرژی خاص مارها است که تحت تسلط شیوا درآمده‌است. های پریشان ویرایش دسته موهای پریشان او، نشان دهنده این است که او ارباب باد یا «وایو» است. هلال ماه شیوا روی سر خود، هلال پنج روزه ماهی را حمل می‌کند. این ماه در نزدیکی چشم سوم قرار گرفته و نشان دهنده این است که شیوا علاوه بر قدرت زایش، توانایی نابود کردن را هم دارد. علاوه بر این، این هلال ماه نمودی از زمان نیز هست. گ مقدس گنگ مقدس، رودخانه‌است که از موهای پریشان شیوا جریان یافته و شیوا اجازه داده تا این رودخانه بر روی زمین جاری شده و برای انسان‌ها زندگی به ارمغان بیاورد. #ganesha #hindu_God #meditation #meditationtime #meditationart #مديتيشن #روشن_شدگي #enlightenment #enlightenede_persians #چاكرا #چاكرا_درماني #ذن #مراقبه #om 🕉 #گانش #خدايان_هندو #lord_shiva #shiva #لرد_شيوا
* ना शिकवा तकदीर से ना शिकायत अच्छी, #महादेव जिस हाल मे रखे वही जिंदगी अच्छी. #जय_श्री_महाकाल #har_har_mahadev🚩🚩🚩🚩 #jai_bholenath #shiv_sadhna #naag #lord_of_lords #peace #divine #lord_shiva #chand #aasana #happy #love #hindu
Trust 🐂 #Lord_shiva Love 😇😇