#ken2017 180 Posts

Hnay đc chơi vs thằng cháu nên lục lại hình chụp nó để up : )) . . . #fujifilm #filmphotography #canonae1 #canonteam #bapfilm #Ken2017 #istillshootfilm #filmcommunity #filmisnotdead #keepfilmalive
Barbie® Fashionistas® Doll 59 Tropi-Cutie - Original #barbie #barbiedoll #barbie2017 #barbiedoll2017 #ken #kendoll #ken2017 #kendoll2017 #barbiefashionista
Ken® Fashionistas® Doll 10 Classic Cool - Original #barbie #barbiedoll #barbie2017 #barbiedoll2017 #ken #kendoll #ken2017 #kendoll2017 #barbiefashionista