#keepfilmalive 762.268K Posts

get to know your strangers.
bloom
Hurt myself again today and the worst part is there's no one else to blame. #SIA #35mm #austintx
the melancholy of the evening trams
Syntheses. Zenit ET (Helios 44M-4), Tudor 200 Expired.
a plane flew overhead while i had my canon in hand, so i decided to capture the moment on kodak film. #35mm
A puddle and mountains, May 2017 #35mm #iceland
Với mái tóc Ling Ka thì mày sắp chết với Sơn hói rồi Linh ơi... Tao thực sự không hỉu, các artist làm đầu không phân biệt được tóc cụp với tóc xoăn à???....