#karpetmalaysia 14.852K Posts

πŸŽ‰πŸŽ‰OFFER OFFER OFFER!!πŸŽ‰πŸŽ‰ 😍Carpet Tatami Size M😍 πŸ’πŸ’RM80 + Rm15 (POSTAGE SM)!!πŸ’πŸ’ Size: 145cm X 195cm Offer nie valid utk *2 week only 17/11/2017 Hingga 1/12/2017* Rugi sapa x grab..😁 Berminat?bole direct pm @ wasap ila ye.. πŸ“±013-4021247πŸ“± Xpon bole click link πŸ‘‡ nie www.wasap.my/60134021247 #carpettatami #carpetalaikea #carpetalaikeamurah #karpetalaikeamurah #carpetmurah #karpettatami #carpettatamimurah #karpettatamimurah #karpertatamibercorak #carpettatamibercorak #ikea #karpet #karpetmalaysia #karpetmurah #karpettatami #carpettatami #carpetmalaysia #carpetmurah #bazaarpaknil #karpettatamimurah #carpettatamimurah #karpetmoden #karpetmodenalaikea #carpettatamimoden #carpettatamimodern #offercarpettatami #offerkarpettatami #promosikarpettatami #promosicarpettatami
πŸŽ‰πŸŽ‰OFFER OFFER OFFER!!πŸŽ‰πŸŽ‰ 😍Carpet Tatami Size M😍 πŸ’πŸ’RM80 + Rm15 (POSTAGE SM)!!πŸ’πŸ’ Size: 145cm X 195cm Offer nie valid utk *2 week only 17/11/2017 Hingga 1/12/2017* Rugi sapa x grab..😁 Berminat?bole direct pm @ wasap ila ye.. πŸ“±013-4021247πŸ“± Xpon bole click link πŸ‘‡ nie www.wasap.my/60134021247 #carpettatami #carpetalaikea #carpetalaikeamurah #karpetalaikeamurah #carpetmurah #karpettatami #carpettatamimurah #karpettatamimurah #karpertatamibercorak #carpettatamibercorak #ikea #karpet #karpetmalaysia #karpetmurah #karpettatami #carpettatami #carpetmalaysia #carpetmurah #bazaarpaknil #karpettatamimurah #carpettatamimurah #karpetmoden #karpetmodenalaikea #carpettatamimoden #carpettatamimodern #offercarpettatami #offerkarpettatami #promosikarpettatami #promosicarpettatami
πŸŽ‰πŸŽ‰OFFER OFFER OFFER!!πŸŽ‰πŸŽ‰ 😍Carpet Tatami Size M😍 πŸ’πŸ’RM80 + Rm15 (POSTAGE SM)!!πŸ’πŸ’ Size: 145cm X 195cm Offer nie valid utk *2 week only 17/11/2017 Hingga 1/12/2017* Rugi sapa x grab..😁 Berminat?bole direct pm @ wasap ila ye.. πŸ“±013-4021247πŸ“± Xpon bole click link πŸ‘‡ nie www.wasap.my/60134021247 #carpettatami #carpetalaikea #carpetalaikeamurah #karpetalaikeamurah #carpetmurah #karpettatami #carpettatamimurah #karpettatamimurah #karpertatamibercorak #carpettatamibercorak #ikea #karpet #karpetmalaysia #karpetmurah #karpettatami #carpettatami #carpetmalaysia #carpetmurah #bazaarpaknil #karpettatamimurah #carpettatamimurah #karpetmoden #karpetmodenalaikea #carpettatamimoden #carpettatamimodern #offercarpettatami #offerkarpettatami #promosikarpettatami #promosicarpettatami
πŸŽ‰πŸŽ‰OFFER OFFER OFFER!!πŸŽ‰πŸŽ‰ 😍Carpet Tatami Size M😍 πŸ’πŸ’RM80 + Rm15 (POSTAGE SM)!!πŸ’πŸ’ Size: 145cm X 195cm Offer nie valid utk *2 week only 17/11/2017 Hingga 1/12/2017* Rugi sapa x grab..😁 Berminat?bole direct pm @ wasap ila ye.. πŸ“±013-4021247πŸ“± Xpon bole click link πŸ‘‡ nie www.wasap.my/60134021247 #carpettatami #carpetalaikea #carpetalaikeamurah #karpetalaikeamurah #carpetmurah #karpettatami #carpettatamimurah #karpettatamimurah #karpertatamibercorak #carpettatamibercorak #ikea #karpet #karpetmalaysia #karpetmurah #karpettatami #carpettatami #carpetmalaysia #carpetmurah #bazaarpaknil #karpettatamimurah #carpettatamimurah #karpetmoden #karpetmodenalaikea #carpettatamimoden #carpettatamimodern #offercarpettatami #offerkarpettatami #promosikarpettatami #promosicarpettatami
πŸŽ‰πŸŽ‰OFFER OFFER OFFER!!πŸŽ‰πŸŽ‰ 😍Carpet Tatami Size M😍 πŸ’πŸ’RM80 + Rm15 (POSTAGE SM)!!πŸ’πŸ’ Size: 145cm X 195cm Offer nie valid utk *2 week only 17/11/2017 Hingga 1/12/2017* Rugi sapa x grab..😁 Berminat?bole direct pm @ wasap ila ye.. πŸ“±013-4021247πŸ“± Xpon bole click link πŸ‘‡ nie www.wasap.my/60134021247 #carpettatami #carpetalaikea #carpetalaikeamurah #karpetalaikeamurah #carpetmurah #karpettatami #carpettatamimurah #karpettatamimurah #karpertatamibercorak #carpettatamibercorak #ikea #karpet #karpetmalaysia #karpetmurah #karpettatami #carpettatami #carpetmalaysia #carpetmurah #bazaarpaknil #karpettatamimurah #carpettatamimurah #karpetmoden #karpetmodenalaikea #carpettatamimoden #carpettatamimodern #offercarpettatami #offerkarpettatami #promosikarpettatami #promosicarpettatami
πŸŽ‰πŸŽ‰OFFER OFFER OFFER!!πŸŽ‰πŸŽ‰ 😍Carpet Tatami Size M😍 πŸ’πŸ’RM80 + Rm15 (POSTAGE SM)!!πŸ’πŸ’ Size: 145cm X 195cm Offer nie valid utk *2 week only 17/11/2017 Hingga 1/12/2017* Rugi sapa x grab..😁 Berminat?bole direct pm @ wasap ila ye.. πŸ“±013-4021247πŸ“± Xpon bole click link πŸ‘‡ nie www.wasap.my/60134021247 #carpettatami #carpetalaikea #carpetalaikeamurah #karpetalaikeamurah #carpetmurah #karpettatami #carpettatamimurah #karpettatamimurah #karpertatamibercorak #carpettatamibercorak #ikea #karpet #karpetmalaysia #karpetmurah #karpettatami #carpettatami #carpetmalaysia #carpetmurah #bazaarpaknil #karpettatamimurah #carpettatamimurah #karpetmoden #karpetmodenalaikea #carpettatamimoden #carpettatamimodern #offercarpettatami #offerkarpettatami #promosikarpettatami #promosicarpettatami
πŸŽ‰πŸŽ‰OFFER OFFER OFFER!!πŸŽ‰πŸŽ‰ 😍Carpet Tatami Size M😍 πŸ’πŸ’RM80 + Rm15 (POSTAGE SM)!!πŸ’πŸ’ Size: 145cm X 195cm Offer nie valid utk *2 week only 17/11/2017 Hingga 1/12/2017* Rugi sapa x grab..😁 Berminat?bole direct pm @ wasap ila ye.. πŸ“±013-4021247πŸ“± Xpon bole click link πŸ‘‡ nie www.wasap.my/60134021247 #carpettatami #carpetalaikea #carpetalaikeamurah #karpetalaikeamurah #carpetmurah #karpettatami #carpettatamimurah #karpettatamimurah #karpertatamibercorak #carpettatamibercorak #ikea #karpet #karpetmalaysia #karpetmurah #karpettatami #carpettatami #carpetmalaysia #carpetmurah #bazaarpaknil #karpettatamimurah #carpettatamimurah #karpetmoden #karpetmodenalaikea #carpettatamimoden #carpettatamimodern #offercarpettatami #offerkarpettatami #promosikarpettatami #promosicarpettatami
πŸŽ‰πŸŽ‰OFFER OFFER OFFER!!πŸŽ‰πŸŽ‰ 😍Carpet Tatami Size M😍 πŸ’πŸ’RM80 + Rm15 (POSTAGE SM)!!πŸ’πŸ’ Size: 145cm X 195cm Offer nie valid utk *2 week only 17/11/2017 Hingga 1/12/2017* Rugi sapa x grab..😁 Berminat?bole direct pm @ wasap ila ye.. πŸ“±013-4021247πŸ“± Xpon bole click link πŸ‘‡ nie www.wasap.my/60134021247 #carpettatami #carpetalaikea #carpetalaikeamurah #karpetalaikeamurah #carpetmurah #karpettatami #carpettatamimurah #karpettatamimurah #karpertatamibercorak #carpettatamibercorak #ikea #karpet #karpetmalaysia #karpetmurah #karpettatami #carpettatami #carpetmalaysia #carpetmurah #bazaarpaknil #karpettatamimurah #carpettatamimurah #karpetmoden #karpetmodenalaikea #carpettatamimoden #carpettatamimodern #offercarpettatami #offerkarpettatami #promosikarpettatami #promosicarpettatami
πŸŽ‰πŸŽ‰OFFER OFFER OFFER!!πŸŽ‰πŸŽ‰ 😍Carpet Tatami Size M😍 πŸ’πŸ’RM80 + Rm15 (POSTAGE SM)!!πŸ’πŸ’ Size: 145cm X 195cm Offer nie valid utk *2 week only 17/11/2017 Hingga 1/12/2017* Rugi sapa x grab..😁 Berminat?bole direct pm @ wasap ila ye.. πŸ“±013-4021247πŸ“± Xpon bole click link πŸ‘‡ nie www.wasap.my/60134021247 #carpettatami #carpetalaikea #carpetalaikeamurah #karpetalaikeamurah #carpetmurah #karpettatami #carpettatamimurah #karpettatamimurah #karpertatamibercorak #carpettatamibercorak #ikea #karpet #karpetmalaysia #karpetmurah #karpettatami #carpettatami #carpetmalaysia #carpetmurah #bazaarpaknil #karpettatamimurah #carpettatamimurah #karpetmoden #karpetmodenalaikea #carpettatamimoden #carpettatamimodern #offercarpettatami #offerkarpettatami #promosikarpettatami #promosicarpettatami
πŸŽ‰πŸŽ‰OFFER OFFER OFFER!!πŸŽ‰πŸŽ‰ 😍Carpet Tatami Size M😍 πŸ’πŸ’RM80 + Rm15 (POSTAGE SM)!!πŸ’πŸ’ Size: 145cm X 195cm Offer nie valid utk *2 week only 17/11/2017 Hingga 1/12/2017* Rugi sapa x grab..😁 Berminat?bole direct pm @ wasap ila ye.. πŸ“±013-4021247πŸ“± Xpon bole click link πŸ‘‡ nie www.wasap.my/60134021247 #carpettatami #carpetalaikea #carpetalaikeamurah #karpetalaikeamurah #carpetmurah #karpettatami #carpettatamimurah #karpettatamimurah #karpertatamibercorak #carpettatamibercorak #ikea #karpet #karpetmalaysia #karpetmurah #karpettatami #carpettatami #carpetmalaysia #carpetmurah #bazaarpaknil #karpettatamimurah #carpettatamimurah #karpetmoden #karpetmodenalaikea #carpettatamimoden #carpettatamimodern #offercarpettatami #offerkarpettatami #promosikarpettatami #promosicarpettatami
πŸŽ‰πŸŽ‰OFFER OFFER OFFER!!πŸŽ‰πŸŽ‰ 😍Carpet Tatami Size M😍 πŸ’πŸ’RM80 + Rm15 (POSTAGE SM)!!πŸ’πŸ’ Size: 145cm X 195cm Offer nie valid utk *2 week only 17/11/2017 Hingga 1/12/2017* Rugi sapa x grab..😁 Berminat?bole direct pm @ wasap ila ye.. πŸ“±013-4021247πŸ“± Xpon bole click link πŸ‘‡ nie www.wasap.my/60134021247 #carpettatami #carpetalaikea #carpetalaikeamurah #karpetalaikeamurah #carpetmurah #karpettatami #carpettatamimurah #karpettatamimurah #karpertatamibercorak #carpettatamibercorak #ikea #karpet #karpetmalaysia #karpetmurah #karpettatami #carpettatami #carpetmalaysia #carpetmurah #bazaarpaknil #karpettatamimurah #carpettatamimurah #karpetmoden #karpetmodenalaikea #carpettatamimoden #carpettatamimodern #offercarpettatami #offerkarpettatami #promosikarpettatami #promosicarpettatami
πŸŽ‰πŸŽ‰OFFER OFFER OFFER!!πŸŽ‰πŸŽ‰ 😍Carpet Tatami Size M😍 πŸ’πŸ’RM80 + Rm15 (POSTAGE SM)!!πŸ’πŸ’ Size: 145cm X 195cm Offer nie valid utk *2 week only 17/11/2017 Hingga 1/12/2017* Rugi sapa x grab..😁 Berminat?bole direct pm @ wasap ila ye.. πŸ“±013-4021247πŸ“± Xpon bole click link πŸ‘‡ nie www.wasap.my/60134021247 #carpettatami #carpetalaikea #carpetalaikeamurah #karpetalaikeamurah #carpetmurah #karpettatami #carpettatamimurah #karpettatamimurah #karpertatamibercorak #carpettatamibercorak #ikea #karpet #karpetmalaysia #karpetmurah #karpettatami #carpettatami #carpetmalaysia #carpetmurah #bazaarpaknil #karpettatamimurah #carpettatamimurah #karpetmoden #karpetmodenalaikea #carpettatamimoden #carpettatamimodern #offercarpettatami #offerkarpettatami #promosikarpettatami #promosicarpettatami
πŸŽ‰πŸŽ‰OFFER OFFER OFFER!!πŸŽ‰πŸŽ‰ 😍Carpet Tatami Size M😍 πŸ’πŸ’RM80 + Rm15 (POSTAGE SM)!!πŸ’πŸ’ Size: 145cm X 195cm Offer nie valid utk *2 week only 17/11/2017 Hingga 1/12/2017* Rugi sapa x grab..😁 Berminat?bole direct pm @ wasap ila ye.. πŸ“±013-4021247πŸ“± Xpon bole click link πŸ‘‡ nie www.wasap.my/60134021247 #carpettatami #carpetalaikea #carpetalaikeamurah #karpetalaikeamurah #carpetmurah #karpettatami #carpettatamimurah #karpettatamimurah #karpertatamibercorak #carpettatamibercorak #ikea #karpet #karpetmalaysia #karpetmurah #karpettatami #carpettatami #carpetmalaysia #carpetmurah #bazaarpaknil #karpettatamimurah #carpettatamimurah #karpetmoden #karpetmodenalaikea #carpettatamimoden #carpettatamimodern #offercarpettatami #offerkarpettatami #promosikarpettatami #promosicarpettatami