#I_Love_My_Job 24.292K Posts

رهبری توانایی قبول یک تیم متشکل از افراد متوسط و تغییر آنها به فوق ستاره‌هاست. جوناس فالک باشگاه کارآفرینی استیلا #stla #the_stlas_daily #stla2017 #stla_club #i_love_my_job #استیلا #استیلا2017 #رشد #دانش #من_عاشق_کارم_هستم #پیشرفت #برترین #انگیزه #ثروت #کارآفرینی #تحول #حس_خوب #ایران #تغییر #برنامه_ریزی #رشد_شخصی #آموزش
وقتی که شهامتِ‌ قدرتمند بودن را پیدا می‌کنم تا بتوانم از توانایی‌ها و استعدادهایم برای تحققِ چشم‌اندازم استفاده کنم، ترسِ من رفته رفته بی‌اهمیت‌تر می‌شود. آدری لرد - نویسنده باشگاه کارآفرینی استیلا #stla #the_stlas_daily #stla2017 #stla_club #network #networkmarketing #i_love_my_job #استیلا #استیلا2017 #بازاریابی_شبکه_ای #رشد #دانش #فروش_مستقیم_چند_سطحی #من_عاشق_کارم_هستم #پیشرفت #انگیزه #ثروت #کارآفرینی #تحول #حس_خوب #ایران #تغییر #برنامه_ریزی #رشد_شخصی #آموزش #نتورک
وقتی که شهامتِ‌ قدرتمند بودن را پیدا می‌کنم تا بتوانم از توانایی‌ها و استعدادهایم برای تحققِ چشم‌اندازم استفاده کنم، ترسِ من رفته رفته بی‌اهمیت‌تر می‌شود. آدری لرد - نویسنده باشگاه کارآفرینی استیلا #stla #the_stlas_daily #stla2017 #stla_club #network #networkmarketing #i_love_my_job #استیلا #استیلا2017 #بازاریابی_شبکه_ای #رشد #دانش #فروش_مستقیم_چند_سطحی #من_عاشق_کارم_هستم #پیشرفت #انگیزه #ثروت #کارآفرینی #تحول #حس_خوب #ایران #تغییر #برنامه_ریزی #رشد_شخصی #آموزش #نتورک
وقتی که شهامتِ‌ قدرتمند بودن را پیدا می‌کنم تا بتوانم از توانایی‌ها و استعدادهایم برای تحققِ چشم‌اندازم استفاده کنم، ترسِ من رفته رفته بی‌اهمیت‌تر می‌شود. آدری لرد - نویسنده باشگاه کارآفرینی استیلا #stla #the_stlas_daily #stla2017 #stla_club #network #networkmarketing #i_love_my_job #استیلا #استیلا2017 #بازاریابی_شبکه_ای #رشد #دانش #فروش_مستقیم_چند_سطحی #من_عاشق_کارم_هستم #پیشرفت #انگیزه #ثروت #کارآفرینی #تحول #حس_خوب #ایران #تغییر #برنامه_ریزی #رشد_شخصی #آموزش #نتورک
وقتی که شهامتِ‌ قدرتمند بودن را پیدا می‌کنم تا بتوانم از توانایی‌ها و استعدادهایم برای تحققِ چشم‌اندازم استفاده کنم، ترسِ من رفته رفته بی‌اهمیت‌تر می‌شود. آدری لرد - نویسنده باشگاه کارآفرینی استیلا #stla #the_stlas_daily #stla2017 #stla_club #network #networkmarketing #i_love_my_job #shiraz #استیلا #استیلا2017 #بازاریابی_شبکه_ای #رشد #دانش #فروش_مستقیم_چند_سطحی #من_عاشق_کارم_هستم #پیشرفت #انگیزه #ثروت #کارآفرینی #تحول #حس_خوب #ایران #تغییر #برنامه_ریزی #رشد_شخصی #آموزش #نتورک #شیراز
# وقتی که شهامتِ‌ قدرتمند بودن را پیدا می‌کنم تا بتوانم از توانایی‌ها و استعدادهایم برای تحققِ چشم‌اندازم استفاده کنم، ترسِ من رفته رفته بی‌اهمیت‌تر می‌شود. آدری لرد - نویسنده باشگاه کارآفرینی استیلا #stla #the_stlas_daily #stla2017 #stla_club #network #networkmarketing #i_love_my_job #استیلا #استیلا2017 #بازاریابی_شبکه_ای #رشد #دانش #فروش_مستقیم_چند_سطحی #من_عاشق_کارم_هستم #پیشرفت #انگیزه #ثروت #کارآفرینی #تحول #حس_خوب #ایران #تغییر #برنامه_ریزی #رشد_شخصی #آموزش #نتورک
# میگن دنیا پر از آدمهای خوبه٬اگه نمیتونی یکی از اونارو پیدا کنی خودت یکی از اونا باش. #خداروشکر آدمای خوب تو زندگیم کم نبودن اما به لطف این تجارت با آدمهای فوق العاده و خوبِ بیشتری آشنا شدم ☺☺💗 مونایِ عزیزم تو یکی از اون خوبایی که همیشه پرانرژی دیدمت و ازت انرژی گرفتم 😘😘💗💗💗 @mona.golshani . #stla #the_stlas_daily #stla2017 #stla_club #network #networkmarketing #i_love_my_job #استیلا #استیلا2017 #بازاریابی_شبکه_ای #رشد #دانش #فروش_مستقیم_چند_سطحی #من_عاشق_کارم_هستم #پیشرفت #کارآفرینی #تحول #حس_خوب #ایران #رشد_شخصی #نتورک #حس_خوب
وقتی #جنگجویان برای موفق شدن فرصتی می یابند، بی درنگ دست به کار می شوند و هرگز به عقب نمی نگرند. پشتکار و تعهد، اساس موفقیت آنان است. #پگاه❤️😍 باشگاه کارآفرینی استیلا #stla #the_stlas_daily #stla2017 #stla_club #network #networkmarketing #i_love_my_job #استیلا #استیلا2017 #بازاریابی_شبکه_ای #رشد #دانش #فروش_مستقیم_چند_سطحی #من_عاشق_کارم_هستم #پیشرفت #انگیزه #ثروت #کارآفرینی #تحول #حس_خوب #ایران #تغییر #برنامه_ریزی #رشد_شخصی #آموزش #نتورک
از میان این همه فقط چند نفر پرواز خواهند کرد،نقطه ی امنشان زمین نیست.حس رهایی ، هوای پاک ، در اوج بودن مزد شجاعتشان و خطر کردن آنهاست. پیکار با ترس یعنی رسیدن به آن نقطه ی امن ، جایی که پاداشت را خواهی گرفت. پس پیش بسوی پرواز #من_عاشق_کارم_هستم #استیلا #نیوشا #stla2017 #stla #i_love_my_job #newshanik #networkmarketing