#GlobalNavigator2017 1 Posts

Ngước nhìn lên trời là cả một vầng xanh 😚 Chạy workshop bị chụp lén ahihi 🙂🙂🙂 Btw, mng đã cb cho event ngày mai chưa lahh 🤣🤣🤣 Taken by Kỳ 😍 #AIESECmakesmylife #GlobalNavigator2017 #OutdoorsActivities #AIESECinFTUHCMC