#ANZAC 255.792K Posts

Great shot of some of the men involved in Peter Jackson's "Quinn's Post", shot earlier this year. See if you can spot GCM's Connor McNabb & Cohen Holloway! #QuinnsPost #ANZAC #facesofGCM
Conquer! 🇦🇺 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📷 - RangerJesse Motivation ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📡 - Military News 📷 - ADF Imagery 🇦🇺 - Supporting our Troops ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ #Army #Navy #Airforce #ADF #YourADF #Guns #Australia #Straya #Cadets #Military #Sydney #Defence #RAN #RAAF #RAA #RoyalAustralianNavy #RoyalAustralianAirforce #RoyalAustralianArmy #Training #Soliders #SASR #SpecialForces #ANZAC #Marines #USMC #ADFA #Melbourne #AustralianDefenceForce #War #ADFBrotherhood
French Navy Ship (FNS) Auvergne pulls alongside in the Port of Fremantle, Western Australia to conduct a joint training exercise with Australian submarine HMAS Waller 🇦🇺🇫🇷 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📷 - Dept. Defence ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📡 - Military News 📷 - ADF Imagery 🇦🇺 - Supporting our Troops ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ #Army #Navy #Airforce #ADF #YourADF #Guns #Australia #Straya #Cadets #Military #Sydney #Defence #RAN #RAAF #RAA #RoyalAustralianNavy #RoyalAustralianAirforce #RoyalAustralianArmy #Training #Soliders #SASR #SpecialForces #ANZAC #Marines #USMC #ADFA #Melbourne #AustralianDefenceForce #War #ADFBrotherhood
A Royal Military College, first class Staff Cadet about to clear the bridge of HMAS Whyalla during a search for hostile "enemies" 🇦🇺 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📷 - Dept. Defence ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📡 - Military News 📷 - ADF Imagery 🇦🇺 - Supporting our Troops ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ #Army #Navy #Airforce #ADF #YourADF #Guns #Australia #Straya #Cadets #Military #Sydney #Defence #RAN #RAAF #RAA #RoyalAustralianNavy #RoyalAustralianAirforce #RoyalAustralianArmy #Training #Soliders #SASR #SpecialForces #ANZAC #Marines #USMC #ADFA #Melbourne #AustralianDefenceForce #War #ADFBrotherhood
Officer Cadet, Asher Price from the Army Reserves conducts a field briefing for a section attack during a training exercise out of the Murray Bridge Training Area in South Australia 🇦🇺 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📷 - Dept. Defence ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📡 - Military News 📷 - ADF Imagery 🇦🇺 - Supporting our Troops ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ #Army #Navy #Airforce #ADF #YourADF #Guns #Australia #Straya #Cadets #Military #Sydney #Defence #RAN #RAAF #RAA #RoyalAustralianNavy #RoyalAustralianAirforce #RoyalAustralianArmy #Training #Soliders #SASR #SpecialForces #ANZAC #Marines #USMC #ADFA #Melbourne #AustralianDefenceForce #War #ADFBrotherhood
Officer Cadet, Asher Price from the Army Reserves leads a section patrol during a training exercise out of the Murray Bridge Training Area in South Australia 🇦🇺 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📷 - Dept. Defence ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📡 - Military News 📷 - ADF Imagery 🇦🇺 - Supporting our Troops ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ #Army #Navy #Airforce #ADF #YourADF #Guns #Australia #Straya #Cadets #Military #Sydney #Defence #RAN #RAAF #RAA #RoyalAustralianNavy #RoyalAustralianAirforce #RoyalAustralianArmy #Training #Soliders #SASR #SpecialForces #ANZAC #Marines #USMC #ADFA #Melbourne #AustralianDefenceForce #War #ADFBrotherhood
Anzac biscuits 🍂. #anzac #homemade #baking #biscuits
Cô gái ấy dành cả tuổi thanh xuân để làm bánh và cuối cùng hôm nay đã được quẩy thực sự!!! Finally!!!! Niềm vui to lớn là bánh trái sạch sành sanh, nhận dc nhiều feedback khen vui vch, trong đó thành công nhất là lamington hú hú !!!=)). À mà mỗi loại bánh lại còn đc đặt tên riêng nữa, đyeu vc ❤ P/s: trong ảnh là phật tổ của nước Úc (maybe=)) theo trí nhớ là zậy) #teamamthuc #brightlights #hvtc #chaok55 #hoitrai #namba #australia #au #lamingtoncake #sukemcamxuc #nacthanglrnthienduong #anzac #like4like
“When you’re all about that Mk 48 wizardry” 🇦🇺 ・ ɪᴍᴀɢᴇ(s) © @mitchell__mcalister #Australia #Straya #YourADF #AustralianArmy #Army #RoyalAustralianNavy #Navy #RoyalAustralianAirForce #AirForce #AustralianDefenceForce #ADF #Defence #Military #RAAF #Kapooka #Soldiers #Rainfidel #Fitness #Afghanistan #Training #Trainhard #ADF #Tactical #SASR #Respect #Marines #ASIO #ANZAC #USMC ・ ғᴏʟʟᴏᴡ ᴛʜᴇ ʙʀᴏᴛʜᴇʀʜᴏᴏᴅ ᴍᴇᴍʙᴇʀs ғᴏʀ ᴛʜᴇ ʙᴇsᴛ ᴀᴅғ ᴄᴏɴᴛᴇɴᴛ! @adf_brotherhood ・ ᴡᴀɴᴛ ʏᴏᴜʀ ᴘʜᴏᴛᴏs ғᴇᴀᴛᴜʀᴇᴅ? ᴛᴀɢ ᴜs! @mightyaustralia ・ - ᴋɪʟᴏʙʀᴀᴠᴏ
The Desert Mounted Corps Memorial atop Mount Clarence. Although the statue is a recast of the original statue erected at Suez, Egypt in 1932, the granite blocks are the originals, bullet marks can still be seen on them. 🇦🇺 ・ ɪᴍᴀɢᴇ(s) © National ANZAC Centre #Australia #Straya #YourADF #AustralianArmy #Army #RoyalAustralianNavy #Navy #RoyalAustralianAirForce #AirForce #AustralianDefenceForce #ADF #Defence #Military #RAAF #Kapooka #Soldiers #Rainfidel #Fitness #Afghanistan #Training #Trainhard #ADF #Tactical #SASR #Respect #Marines #ASIO #ANZAC #USMC ・ ғᴏʟʟᴏᴡ ᴛʜᴇ ʙʀᴏᴛʜᴇʀʜᴏᴏᴅ ᴍᴇᴍʙᴇʀs ғᴏʀ ᴛʜᴇ ʙᴇsᴛ ᴀᴅғ ᴄᴏɴᴛᴇɴᴛ! @adf_brotherhood ・ ᴡᴀɴᴛ ʏᴏᴜʀ ᴘʜᴏᴛᴏs ғᴇᴀᴛᴜʀᴇᴅ? ᴛᴀɢ ᴜs! @mightyaustralia ・ - ᴋɪʟᴏʙʀᴀᴠᴏ
👏👏👏 #anzac
🇬🇧Captured British and French sailors during Gallipoli Campaign. Turkey, WW1. — — — — — — — — — — — — — — 🇹🇷Çanakkale Savaşı sırasında ele geçirilmiş Britanya’lı ve Fransız denizciler. Türkiye, 1.DS.