#غروب 1.015M Posts

#غروب خورشید/ #دل شکسته/
* ناراحت شدن دسـت مـــا نیست اما ناراحت ماندن دست ماست پس اجازه ندهیم که رفتار تلخ دیگران در ما اثر کند و روزگارمان را تلخ کند... 📱: #elham__sharghii _ #غروب #آسمان_زیبا #گیلان #شمال #عکاسی_با_موبایل #گیلانیها #خورشید #آفتاب #غروب_زیبا #عکاسی #عکاسی_خودم #شمالیها #بندر_انزلی