Gurpreet Ramgarhia

Gurpreet Ramgarhia @ramgarhia1209ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਕਲੋਂ ਨਹੀ ਸੋਹਣੇ🙃, ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਦਿੱਤਾ☺️ਜੇਬਾਂ ਨੋਟਾਂ💰ਨਾਲ ਨਹੀ ਭਰੀਆਂ,ਪਰ ਦਿਲ ❤️ਅਮੀਰ ਦਿੱਤਾ #bumrah #ammy #summer #dildo
ਯਾਰਾ ਖਾਤਰ ਛਡਤੀ... ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਬੇਗਾਨੀ ਦਾ.. ਰਨਾ ਖਾਤਰ ਯਾਰ ਜੋ ਛਡਦਾ.... ਉਹ ਬੰਦਾ ਨੀ ਚੰਬਾਨੀ ਦਾ ...?
ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ •● ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸਕਰਾਉਦਾ ਰਹਿੰਦਾ •● . . ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ •● ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਯਾਰ •● ☺️ 🍃 gurpreet
Fun with friends
Dhan Dhan baba deep Singh ji