Gurpreet Ramgarhia

Gurpreet Ramgarhia @ramgarhia1209ਯਾਰਾ ਖਾਤਰ ਛਡਤੀ... ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਬੇਗਾਨੀ ਦਾ.. ਰਨਾ ਖਾਤਰ ਯਾਰ ਜੋ ਛਡਦਾ.... ਉਹ ਬੰਦਾ ਨੀ ਚੰਬਾਨੀ ਦਾ ...?
ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ •● ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸਕਰਾਉਦਾ ਰਹਿੰਦਾ •● . . ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ •● ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਯਾਰ •● ☺️ 🍃 gurpreet
Fun with friends
Dhan Dhan baba deep Singh ji