Ngô Thắng

Ngô Thắng @ngothang.s1kđua k em !? 🤣
my boy 😚
ai chẳng có những ước mơ :)
///AMG 👍🏻 #mercedes #amg
love u 😘
Thương <3
Cool 😎 #ducati #scrambler
30/4 🇻🇳 #c300amg #mercedes #c63
Ready to race...🤣 #c300amg #mercedes #wrapstylevietnam #c63
Holiday 😉
Con phố quen 🤤 #mercedes #c300amg #c63
8 tiếng Tan ka ! Vác xác thân mệt mỏi về nhà 😌
Phê 🤤 #c300amg #mercedes
Alo 😎