?> http://brandfuge.io/gott.og Photos

"ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้" ข้าพเจ้า นายธนภพ แก้วเพ็ชร ............................................ (ภาพถ่ายชุดนี้เราตั้งใจถ่ายเพื่อเป็นความทรงจำว่า ในชีวิตหนึ่งของเรานั้นได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเราได้ถ่ายภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ ที่มีอยู่ตามบ้านเรือนประชาชน ในชุมชนตลาดหัวตะเข้ ลาดกะบัง ซึ่งภาพชุดนี้เราถ่ายเก็บไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว(พ.ศ.2559) ช่วงเดือนพฤศจิกายน อาจจะไม่ได้ถ่ายสวยแต่เราตั้งใจ ในทุกการกดชัตเตอร์ที่เราถ่ายภาพชุดนี้ออกมา จนมาวันนี้เรารู้สึกว่าอยากถ่ายทอด สิ่งที่เราคิดในมุมมองของเราให้ผู้อื่นได้ชมบ้าง สุดท้ายนี้หวังว่าภาพถ่ายเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อผู้ที่ได้ชม) #kingbhumiboladulyadej #iwasborninthereignofkingramaixofthailand #thailand #bangkok #lovemyking #bw_photography #webangkok #beautiful_bangkok #bbkk #canonthailand #remember #gott_og

Comments
  • 👍 😁
    28-Oct-2017 02:47:59 AM
  • @armchitt 🙏💛
    28-Oct-2017 04:48:45 AM
  • 🙌!!!
    30-Oct-2017 18:59:28 PM
Trending Posts