Gurpreet Khaira

Gurpreet Khaira @khaira8502ਸਾਫ ਦਿਲ ਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਧੋਖੇ ਖਾ ਗਏ... ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ... 😌😌😌😌😌😌