Gursimran Dhillon

Gursimran Dhillon @gursimran_dhillonz

ਪੰਜਾਬ ਜ਼ੀਮੀਦਾਰ🚜 Ex Francisian nd SGHPS single😉😉 8th may 🎉🎈🎊🎤 Snapchat-:gursmran_dhilon

Hapy bday jaane sda khush reh Rab lami umar kre mere vr di GBU luv uhh broo😘😘
Hapy bday mithia Rab lmi umar kre mere vr GBU😀 Luv uhh brdr
ਜਾ ਕੇ ਰੇਲੀਆ ਚ ਝੰਡੇਆ ਦੇ ਨਾ ਭਾਰ ਚੱਕੇ ਨੀ ਰੱਖੇ ਜੱਫੇਆ ਦੇ ਿਵਚ ਚਾਰ ਯਾਰ ਪੱਕੇ ਨੀ..... luvv uhh ❤️ bros 😘😘