Gursharan Singh Purba

Gursharan Singh Purba @gursharansinghpurbaਅੱਖ ਖੜੀ ਦੇਖ, ਫੋਟੋ ਜੜੀ ਦੇਖ, ਆ ਗਿਆ Time ਮਿਤਰਾ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੜੀ Dekh......