Gurpreet Singh Gill

Gurpreet Singh Gill @gurpreetsinghgill00ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਅੱਜ ਤਾਈ ਮਿਲਿਆ ਨੀ ਕਦੇ---------
Dhan Guru Hargobind Sahib Ji
My cute baby Taranveer Singh