Gurpreet Sharma

Gurpreet Sharma @gurpreetsharma8750🤗ਸਾਡੀ ਵੈਲੀਆ ਦੇ ਵਾਂਗ ਟੇਢੀ👀 ਝਾਕਣੀ ਐਵੇ ਸਮਝੀ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਖਰਾਬ ਨੀ 🤷🏻‍♂️ ਮਿੱਤਰਾ ਦੀ ਗੌਤ ਪਿੱਛੇ ਬੱਲੀਏ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਲੱਗ ਜਾਦਾ ਸਾਬ ਨੀ. 👑😏