Gurpreet Brar

Gurpreet Brar @gurpreet_pb03

ਮਾਰਦੇ ਪਟੋਲੇ ਮਿੱਤਰਾ ਦੀ *look* ਤੇ। ਜਿਨਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਮਡੀਰ ਹੋਈ ਮੱਖੀ ਫਿਰਦੀ।

Chandigarh ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮਿੱਤਰੋ ਪਿੰਡਾ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੀ ਫਿਰਦੀ।।