Gurmeet Sandhu

Gurmeet Sandhu @gurmeet8256SirrA a
ਨਾ ਅੱਖ ਪੈਸੇ ੳੁਤੇ, ਨਾ ਸ਼ੋਕ ਮਹਿੰਗੀਆ ਕਾਰਾ ਦਾ, ਜੋ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਖੜਦੇ, ਮੈ ਦੇਣ ਦੇ ਨੀ ਸਕਦਾ ੳੁਹਨਾ ਯਾਰਾ ਦਾ..!! 😜 ...............
ਉੱਚੇ ਜਿਹੇ 🤓 ਦੰਦ ਤੇਰੇ # ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ 👺 ਨੱਕ ਨੀ # ਪੱਟਣੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੀ ਤੂੰ 👌🏻 ਘੈਟ ਜਿਹਾ 👳 ਜੱਟ ਨੀ
👺 ਵੈਰੀਆ ਦੇ ਦਿਲਾ ਵਿੱਚੋ ਕੱਢਣਾ ਏ ਵਹਿਮ💭 ..!! ਸਹੇਲੀ ਮੇਰੀ ਕੋੲੀ ਨੀ 🙅 ਤੇ ਯਾਰ 👬 ਸਾਰੇ ਕੈਮ
ਕਿਵੇ ਉਡ ਜੂ ਜਹਾਜ ਤੇਰਾ ਨਿਉਜੀਲੈਂਡ ਨੂੰ।।।।। ਨੀ JATT ਤਵੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦੂ aiport ਨੂੰ sandhu
ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੁਗਾ ਕੇ ਮੁੱਲ ਮੋੜਾ ਤੇਰੀ ਕੁਖ ਦਾ, . … ਹਜੇ ਚੱਲਦਾ ੲੇ ਮਾੜਾ Tímê ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ.