Gurmeet Singh Banga

Gurmeet Singh Banga @bangagurmeetsinghAgar Na Hote Guru Gobind Singh To kya hota❓❓ 1 Sunnat Hoti Sab Ki. 2 Ye dash dash Nahota 3 Na mata ke jagrate hote 4 Na Janamashtami Ka Tyohar hota 5 Na Ganesh Chaturthi Tyohar hota 🙏🏻 6 Na dashra Ka tyohar hota🙏🏻 7 Na Diwali Ka tyohar hota 8 Na holli ka Tyohar hota 9 Na mandiro me ghanti bajti 10 Na ram ka Nam bhi na hota 11 Agar Na Hote Guru Gobind SinghTo Sunnat Hoti Sab Ki.🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳
Agar Na Hote Guru Gobind Singh To kya hota❓❓ 1 Sunnat Hoti Sab Ki. 2 Ye dash dash Nahota 3 Na mata ke jagrate hote 4 Na Janamashtami Ka Tyohar hota 5 Na Ganesh Chaturthi Tyohar hota 🙏🏻 6 Na dashra Ka tyohar hota🙏🏻 7 Na Diwali Ka tyohar hota 8 Na holli ka Tyohar hota 9 Na mandiro me ghanti bajti 10 Na ram ka Nam bhi na hota 11 Agar Na Hote Guru Gobind SinghTo Sunnat Hoti Sab Ki.🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳