banavasikannadigaru

banavasikannadigaru @banavasikannadigaruKitturu Rani Chennamma #chennamma #kitturu
20ನೇ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ ಅಭಿಯಾನ...
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=258755824598389&substory_index=0&id=191265888014050
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=248556375618334&substory_index=0&id=191265888014050
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=248557425618229&substory_index=0&id=191265888014050
Google ತನ್ನ ಘನತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ... And Thank you Google..
ರಾಜೋತ್ಸವ.. ಈ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವ...
ದಿನಾಂಕ 24-04-2017ರಂದು ನಮ್ಮ ಪುಟದಲ್ಲಿ (ಬನವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರು) 'ರಾಜೋತ್ಸವ' ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು.. ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು "ರಾಜಣ್ಣ" ಅವರ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರ / ಅಪರೂಪದ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು... ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ... #Team_BanavasiKannadigaru ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: Dr.Rajkumar official facebook page
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=247806599026645&substory_index=0&id=191265888014050
ಆರುಮುಗ
Gand maklu batte bililla.. inmele gand maklu gadinu bidala eee hen maklu.. 😢 Gand maklige anta swantavagi yeeenu ilaaa 😢😭😭
Charlie chaplin
Miss Maharani 2017 @Winner @Himabindu
Ayana kannada movie @Ayana