@autopilot_dataگردباد! اتوبان تهران قم.
شادابي به قيمت پژمردگي ديگران توهمي بيش نيست!
چون نیک بنگری همه تزویر می‌کنند
يه نفر رفت دكتر و گفت: برادرم ديوونه شده، فكر ميكنه مرغه! دكتر گفت: بيار درمانش كنم، گفت: آخه آقاي دكتر، به تخم مرغ ها احتياج دارم!؟ حالا اين مصداق خانواده هاي ايراني است كه نگران صدمه ديدن جسم و روح كودكان از فشار تحصيلي هستند اما همزمان براي رسيدن به روياهاي خود هر روز بر اين فشار مي افزايند!؟. اين كودك آزاري پنهان است
City lights #love
Photo by @nbcnews آتش نشاني هوايي!
درخت ها را آواره نكنيم. نخل درخت تهران نيست.
پرنده هما در اسطوره‌های ایرانی جایگاه مهمی دارد و معروف است که سایه‌اش بر سر هر کس بیفتدبه سعادت و کامرانی خواهد رسید به همین دلیل به مرغ سعادت معروف شده‌است