01095212140

01095212140 @ameso4702


😍😘😜💪💪
العشق💪💪❤
ﺃﻧـﺎ ﻋﻤﺮﻱ ﻣﺎ #ﺇﺗﻜـﺒــﺮﺕ ﻋﻠـﻲ ﺣﺪ✔✅✔ ﻹﻧﻲ ﺃﺑﺴــﻂ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺣﺪ ﺑﺲ ﻋﻨــﺪﻱ #ﻣﺒـــﺪﺃ👌📨 #ﻫﺘﻴﺠﻲ ﻋﻠﻴــﺎ , #ﻫــﺎﺟــﻲ ﻋﻠﻴــﮓ ✋ ﻣﻌﻠﺶ يا صاحبي ﺩﻱ ﺑﺮﺩﻭﺍ #ﮐــــﺮﺍﻣــّـﺘﻲ..👋🎩🎩
اللي حكالك عني وانت صدقتو حكالي عنك وانا #هزأته عشان انا ابن أصول 👈👈👍🙊🙉🙈👎👉👉
لووو بنخاااف متجيش من الارياااف #مقصوده💪👊