Gurpreet Singh Arora

Gurpreet Singh Arora @advocate.gurpreetਹੇਮ ਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ । ਸਪਤਸ੍ਰਿੰਗ ਸੋਭਿਤ ਹੈ ਤਹਾਂ ।
Diwali Dhamaka💥💥💥
SHRI HARKRISHAN DHIYAIYE JIS DITHE SAB DUKH JAE....